بدون کارخانه لوازم آرایشی تولید کنید!

بدون کارخانه لوازم آرایشی تولید کنید!

با توجه به شرایط و قوانین جدید واردات محصولات بهداشتی و آرایشی، بسیاری از شرکت‌هایی که تا سال‌های اخیر اقدام به واردات این نوع محصولات می‌کردند، دیگر نمی‌توانند این نوع محصولات را وارد کشور کنند. این موضوع باعث می‌شود که درصد بالایی از این شرکت‌ها رو به تولید لوازم...