سال ۲۰۱۹ سال بسیار خوبی برای برندهای آرایشی و بهداشتی بود. لورآل بهترین آمار فروش خود را از سال ۲۰۰۷ تجربه کرد.  لایک فور لایک هم به کمک محصولات مراقبت پوست فعال و لوازم آرایشی نچرال خود، توانست رشد ۸ درصدی در آمار فروش خود داشته باشد. در آسیا نیز محصولات برندهایی مثل مک، به سرعت فروش می‌رفت....